Yhteystiedot

Moving Tyrnävä ry

y-tunnus 3151978-8

pankkitili FI13 5483 0120 1001 56

viitenumero  1009

Maksutavat: tilisiirto, Tyky, Smartum, ePassi ja Edenred, Eezybreak

puheenjohtaja Katja Ollanketo

sihteeri Katja Keränen

rahastonhoitaja Kaisa Keränen

sähköposti: moving.tyrnava(at)gmail.com

Emme vakuuta toimintaamme osallistuvia!
Toimintaan osallistuvat ovat automaattisesti jäseniä vuonna 2020-2021.

Rekisteriseloste

1.Rekisterin pitäjä

Moving Tyrnävä ry

2.  Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

·         yhdistyksen jäsenten tunnistaminen;

·         yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen;

·         yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen;

·         yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle;

·         yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta;

·         yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen;

·         yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa);

·         jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen;

·         tilastointi;

·         yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi jäsenrekisteripalvelun tarjoajalle, varmuuskopion ylläpitäjälle ja/tai yhdistyksen kirjanpitäjälle.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1-, 4- ja 5-kohtaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenestä ja yhdistyksen jäsenyyttä hakeneesta henkilöstä voidaan kerätä ja tallettaa muun muassa seuraavankaltaisia henkilötietoja:

·         henkilön etu- ja sukunimi

·         syntymäaika

·         ammatti tai arvo

·         henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)

·         lähiosoite

·         postinumero

·         postitoimipaikka (ml. maa)

·         sähköpostiosoite

·         puhelinnumero

·         jäsenyyden tyyppi

·         jäsenyyden alkamisaika

·         jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot (ml. jäsenmaksujen laskutusosoite)

·         mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse, sekä jäsenyyden alkamista ja jäsenmaksuja koskevien tietojen osalta yhdistyksen hallitus ja rahastonhoitaja.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja jäsenrekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisterin varmuuskopiota säilytetään suojatulla palvelimella. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.